Pagrindinis Sps Pažymiai

Pažymiai

Studentai

Perjungti šoninės juostos meniu matomumą

Antriniai džiūvėsėliai

  • Akademinė politika ir procedūros

Visi besilankantys ir vasaros studentai savo kurso programoje turėtų nurodyti vertinimo skalę.

Klasifikavimo sistema yra tokia:

Į puikus
B Gerai
C šviesus
D vargšas, bet praeinantis
F nesėkmė (F laipsnis yra galutinis pažymys ir jis netikrinamas)

Taip pat naudojami pliuso ir minuso pažymiai, išskyrus D laipsnio balų vidurkiai apskaičiuojami pagal šią skalę:

A + = 98–100% = 4,33
Į = 93–97,9% = 4,00
TO- = 90–92,9% = 3,67

B + = 87–89,9% = 3,33
B = 83-86,9% = 3,00
B- = 80–82,9% = 2,67

C + = 77-79,9% = 2,33
C = 73-76,9% = 2,00
C- = 70–72,9% = 1,65

D = 60-69,9% = 1,00

per vaivorykštės rašytoją

F =<59.9% = 0.00

Kolumbijos koledžo GPA skaičiuoklė gali padėti studentams apskaičiuoti pažymių vidurkį už SSOL ribų.

Kai Registrų kanceliarija apskaičiuoja pažymių vidurkį, kursai yra svertiniai pagal kreditų skaičių. Jei konkretaus laipsnio ar programos reikalavimuose nenurodyta kitaip, kiekvienas studentas turi išlaikyti bent B (3,0) vidurkį. Studentai gali kreiptis į asocijuotą studentų dekaną, kad jis pakartotinai išklausytų SPS kursą, kuriame jie gavo F. Tam tikrais atvejais gali būti ir konkrečiai programai skirti kursai, kurių minimalūs pažymiai yra aukštesni. Konsultuodamasis su studento akademine programa, studentų reikalų dekanas patvirtins, ar kursų pakartojimo pasiūlymas bus patvirtintas. Kursai, pakartoti be išankstinio patvirtinimo, nebus pagerbti. Atkreipkite dėmesį: šis apeliacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pažymio paskelbimo SSOL. Abiejų kursų pažymiai bus paskelbti studento išraše; pirmasis kursas nebus įskaitomas į studento minimalų gerą reputaciją, tačiau antrasis kartojimas bus. Studentui bus mokama už abu kursus mokama mokama.

Išplėsti viską

P (išlaikytas)

Nurodo kursą, kurį išlaikė ir išlaikė egzaminui įskaityti, tačiau nenurodė kokybės. Kursų dėstytojai skiria atitinkamą raidinį pažymį, kurį Registrų kanceliarija paverčia P (nuo A iki D laipsnių) arba F. pažymiu. Pradinių ir tarpinių užsienio kalbų kursai, išskyrus amerikiečių kalbos kursus, negali būti vykdomi. atitikimo / nesėkmės pagrindas. Lankymūsi studentai neturėtų prašyti pažymėjimo P, prieš tai negavę atitinkamo pareigūno savo gimtojoje institucijoje leidimo. Struktūrizuotų bakalaureato programų ar studijų programos studentams neleidžiama, kad kursai, įgyti pagal išlaikymo / nesėkmės principą, būtų įskaitomi į sertifikavimo ar laipsnio reikalavimus. Studentai, kuriems P pažymėjimas yra akademiškai priimtinas, gali tai nurodyti registruodamiesi arba pateikdami kitą paraišką, atsižvelgdami į termino terminą. Jokiu būdu studentas negali pasikeisti kurso „Išlaikyti / nepavykti“ po paskutinės dienos, kad pasirinktų „Išlaikyti / nepavykti“ pasirinkimą. Žr. Akademinį kalendorių.

Po bakalaureato studijų ir kviestinių studentų programų studentams leidžiama atiduoti išlaikymo pažymį per dvi savaites nuo semestro pradžios iškart po to, kai buvo gautas išlaikymo pažymys. Studentai turi iki pavasario semestro programos pakeitimo (pridėti / numesti) laikotarpio pabaigos atskleisti kritimo kurso pažymį ir iki rudens semestro programos pakeitimo (pridėti / numesti) laikotarpio pabaigos. atskleisti pavasario ar vasaros sesijos kurso pažymį. Studentai, norintys sužinoti laiškų pažymėjimą (-us) už kursus, kurie buvo laikomi patvirtintais / nesėkmingais, gali pateikti šią užklausą per SSOL per dvi savaites nuo kito semestro pradžios.

UW (neoficialus pasitraukimas)

UW (neoficialus pasitraukimas): UW ženklas gali būti suteiktas studentams, kurie užsiregistravo kursuose, tačiau niekada nesilankė arba nutraukė lankymąsi iki nustatyto reikšmingo darbo datos, oficialiai nenutraukdami kurso. Arba laiškų pažymys gali būti priskirtas vidutiniškai atlikus neužbaigtą darbą.

Nors UW pažymiai nėra įskaitomi į bendrą studento akademinio vidurkio dalį, jie rodo, kad studentas nepadaro patenkinamos akademinės pažangos. Taigi studentams, kurie gauna UW pažymius, gali būti skiriamas akademinis įspėjimas ar probacija, arba gali būti paprašyta nutraukti studijas.

UW ženklas yra nuolatinis ir jo negalima pakeisti atlikus kursinį darbą. (Matyti INC (nebaigta) žemiau.)

INC (nebaigta)

Suteikiama tik gavus Studentų reikalų tarnybos leidimą, pasitarus su kurso instruktoriumi. INC ženklo paskirtis - leisti atidėti baigiamąjį rašto darbą ar egzaminą kursuose, kai nedarbingas (kaip raštiškai patvirtino universiteto sveikatos tarnyba arba privatus gydytojas), sunki nelaimė šeimoje ar kita panašiai sunki situacijos reikalauja tokio atidėjimo. Didžioji dalis kurso reikalavimų turi būti įvykdyti, jei studentas turi teisę į INC pažymėjimą.

Studentai, norintys gauti INC ženklą, prieš paskutinę pamokos dieną turi pateikti prašymą įvertinti neužbaigtą studentų reikalų tarnyboje. Paraiškos dėl nebaigtų klasių nebus priimamos po paskutinės klasės dienos. Studentai, kuriems suteiktas INC ženklas, turi susitarti su kurso instruktoriumi dėl galutinės datos, reikalingos kursams reikalingiems darbams atlikti. Po sutartos terminalo datos INC ženklas bus pakeistas į atitinkamą raidžių klasę. Jei studentas neužbaigia darbo iki nustatyto termino, jis gaus pažymį, nurodytą Prašyme įvertinti neužbaigtą. Ypatingais atvejais Studentų reikalų tarnyba gali pratęsti maksimalų pratęsimą vienai kadencijai. Studentams, kurių pažymiai yra 50 proc. Ar daugiau kurso darbų, nebus leidžiama registruotis kitai kadencijai. INC negali būti pašalinta audituojant ar kitaip lankant kursus antrą kartą.

Įvertinimo apeliacijos politika

Studentų pasirodymas vertinamas kurso instruktoriaus nuožiūra. Jei studentas kurso metu atsiduria nepatvirtintoje situacijoje ir mano, kad procedūros nėra tinkamos arba yra šališkos asmens ar grupės atžvilgiu, studentai turėtų pateikti savo dokumentais pagrįstus rūpesčius asocijuotam studentų dekanui.

visuomenės sveikatos organizacijos nyc

Apeliacija gali būti teikiama tik už paskutinius kursų pažymius; studentai negali apskųsti individualių užduočių pažymių. Prieš pateikdamas apeliaciją dėl oficialaus pažymio, studentas pirmiausia turėtų objektyviai palyginti ir įvertinti, ką jis ar ji uždirbo už kiekvieną galutinio kurso pažymio komponentą, laikydamasis kurso programoje išdėstytų reikalavimų.

Jei studentai išlieka tikri, kad buvo neteisingai apskaičiuota, jie pirmiausia turėtų susisiekti su savo instruktoriumi, kad paaiškintų vertinimo neatitikimą. Jei visi bandymai susisiekti su instruktoriumi buvo nesėkmingi ir praėjo daugiau nei 5 darbo dienos arba jei studentas vis dar objektyviai nesutinka su dėstytojo vertinimu, gavęs konkretų atsiliepimą, studentas gali pradėti oficialų pažymio apeliacijos procesą. Absolventai, norintys pateikti apeliaciją dėl galutinio pažymio, turi pateikti apeliacijos prašymą iki laipsnio suteikimo ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po kadencijos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Po laipsnio ar pažymėjimo suteikimo laipsnio keisti negalima.

Ši patrauklumo politika taikoma tik SPS kursams; kursų, kuriuos administruoja kitos mokyklos, studentas turi tiesiogiai susisiekti su mokykla, norėdamas pasiteirauti apie apeliacijas.

Įdomios Straipsniai

Redaktoriaus Pasirinkimas

Antirasistinė pedagogika veikloje: pirmieji žingsniai
Antirasistinė pedagogika veikloje: pirmieji žingsniai
JAV prieš O’Brieną
JAV prieš O’Brieną
Kolumbijos visuotinė saviraiškos laisvė siekia pažinti tarptautines ir nacionalines normas bei institucijas, kurios geriausiai apsaugo laisvą informacijos ir saviraiškos srautą tarpusavyje susijusioje pasaulinėje bendruomenėje, kuriai tenka spręsti pagrindinius iššūkius. Siekdama savo misijos, pasaulinė saviraiškos laisvė imasi ir užsako mokslinių tyrimų ir politikos projektus, organizuoja renginius ir konferencijas, dalyvauja pasaulinėse diskusijose dėl saviraiškos ir informacijos laisvės apsaugos XXI amžiuje ir prisideda prie jų.
Dokumentinis filmas
Dokumentinis filmas
Sužinokite apie Kolumbijos žurnalistikos mokyklos dokumentikos programą. Tapkite vaizdo pasakotoju, dalyvaujant magistro laipsniui ir dokumentiniams kursams, arba tyrinėkite dokumentinius įvykius J-mokykloje ir naujausius studentų darbus.
Kaip išgyventi išgyvenusiajam
Kaip išgyventi išgyvenusiajam
© 2019 Google Svetainės paslaugų teikimo sąlygos Privatumas Kūrėjai Atlikėjai Apie „Google“ | Vietovė: Jungtinės Valstijos Kalba: lietuvių
Amerikos nacionalsocialistų partija prieš Skokie kaimą
Amerikos nacionalsocialistų partija prieš Skokie kaimą
Kolumbijos pasaulinė saviraiškos laisvė siekia pažinti tarptautines ir nacionalines normas bei institucijas, kurios geriausiai apsaugo laisvą informacijos ir saviraiškos srautą tarpusavyje susijusioje pasaulinėje bendruomenėje, kuriai tenka spręsti pagrindinius iššūkius. Siekdama savo misijos, pasaulinė saviraiškos laisvė imasi ir užsako mokslinių tyrimų ir politikos projektus, organizuoja renginius ir konferencijas, dalyvauja pasaulinėse diskusijose dėl saviraiškos ir informacijos laisvės apsaugos XXI amžiuje ir prisideda prie jų.
IRS įspėja universiteto studentus ir darbuotojus apie apsimetinėjimą el. Paštu
IRS įspėja universiteto studentus ir darbuotojus apie apsimetinėjimą el. Paštu
Kolumbijos universiteto dėstytojų koledžas yra pirmoji ir didžiausia JAV aukštojo mokslo mokykla, taip pat daugelį metų priskiriama prie geriausių šalies.
Sakal Papers (P) Ltd. prieš Indijos Sąjungą
Sakal Papers (P) Ltd. prieš Indijos Sąjungą
Kolumbijos visuotinė saviraiškos laisvė siekia pažinti tarptautines ir nacionalines normas bei institucijas, kurios geriausiai apsaugo laisvą informacijos ir saviraiškos srautą tarpusavyje susijusioje pasaulinėje bendruomenėje, kuriai tenka spręsti pagrindinius iššūkius. Siekdama savo misijos, pasaulinė saviraiškos laisvė imasi ir užsako mokslinių tyrimų ir politikos projektus, organizuoja renginius ir konferencijas, dalyvauja pasaulinėse diskusijose dėl saviraiškos ir informacijos laisvės apsaugos XXI amžiuje ir prisideda prie jų.